Cases

Her er en række inspirerende cases, som KW Pumper igennem årene har været involveret i. Vi arbejder sammen med mange forskellige brancher og spændende virksomheder. Fælles for disse er, de alle har behov for professionelle pumpeløsninger i forhold til transport af væsker.

Landbaseret akvakultur – USAs største anlæg Veneroni_propelpumpe

KW Pumper leverer hovedpumperne til recirkuleringssystemet til det der bliver USAs største landbaserede anlæg til lakseopdræt. Anlægget bliver baseret i Homestead, Florida. KW Pumper skal levere samlet set 36 propelpumper til første fase. Læs mere her:

Tryksætningspumpe afhjælper laksedød

I sommeren 2017 udviklede KW Pumper sammen med Billund Aquaculture en propelpumpe til tryksætning af returvandet fra rensningsanlægget hos Langsand Laks i Hvidesande. Samarbejdet opstod på baggrund af en massiv fiskedød i deres lakseopdrætsanlæg, hvor man indenfor et døgn oplevede, at 250 tons salgbare laks døde. Et resolut og kompetent samarbejde mellem KW Pumper og … Læs hele nyheden

Propelpumper til landbaseret akvakultur

KW Pumper har gennem årene leveret propelpumper til landbaseret akvakultur i bl.a. Europa, Tasmanien, USA, Canada og Chile. Pumperne udvikles specifikt i tæt samarbejde med systemproducenten, således at de dimensioneres og specificeres i forhold til den enkelte installation. I den forbindelse har KW Pumper også i samarbejde med pumpeproducenten udviklet en Fusion Bonded Epoxy overfladebehandling, … Læs hele nyheden

Pumper til varmevekslersystem i Grønland

KW Pumper har i 2015 leveret pumper til Center for Arktisk Teknologi, DTU, til anvendelse i et forsøg i Grønland. Forsøget skulle vise, om det var praktisk muligt at håndtere problematikkerne ved at trække varme ud af koldt havvand. Til forsøget blev leveret en søvandsbestandig dykpumpe og en 2kW periferipumpe af bronze. Læs mere om … Læs hele nyheden

Soldrevet brøndpumpe til Afrika

KW Pumper har i slutningen af 2015 i samarbejde med JL-Energy.com leveret en 4” borerørspumpe og brøndkabel til et forsyningsprojekt i Tanzania i Afrika. Se casen beskrevet i denne korte præsentationsfilm. Pumpen drives af solceller og leverer vand fra en 80m dyb brønd. I forbindelse med projektet er der lagt vægt på meget stor stabilitet. … Læs hele nyheden